Informatii utile

Acte necesare pentru înregistrarea decesului
La momentul înregistrării decesului declarantul este obligat să prezinte urmărtoarele acte:

  • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul;
  • actul de identitate, livretului militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei decedate;
  • certificatul de naştere;
  • actul de identitate a declarantului.

 

Back to Top